Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Henk de Jager koninklijk onderscheiden!

“En daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagt om …….”.

Met deze woorden beëindigde burgemeester Jack Mikkers van ’s-Hertogenbosch op 26 april 2019 zijn toespraak bij de uitreiking aan onze directeur en hoofdredacteur Henk de Jager van de versierselen behorende bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is hem verleend vanwege zijn veertig jaar lange, niet te stuiten, inzet voor het vastleggen en vereeuwigen van de Nederlandse spoorweggeschiedenis via boeken van nu Uitgeverij Uquilair en uitgaven van Rail Magazine. In het kort vertelde de burgemeester aan alle aanwezige genodigden hoe deze veertig jaar zijn verlopen en wat er in deze periode door Henk (en zijn medewerkers) aan geschiedschrijving tot stand is gekomen. Tot nu toe staan eenentachtig boeken en een aantal speciale uitgaven van Rail Magazine op de publicatielijst, naast de Rail Magazines, voorheen Rail Kroniek, voorheen Stoom Kroniek, die gedurende deze veertig jaar tien keer per jaar zijn verschenen. ’s Morgens waren Henk en zijn vrouw Joke al thuis verrast met een bliksembezoek van burgemeester Mikkers waarbij deze hem uitnodigde voor de uitreikingsbijeenkomst diezelfde middag. Hij lichtte bij dit bezoek een klein puntje van de sluier op en dat terwijl Henk en Joke op hun dochter Angelique en zoon Björn dachten te zitten wachten die hen mee zouden nemen voor een dagje uit als presentje voor Moeder- en Vaderdag. Het is een ware feestdag geworden. Voor Henk een stimulans om nog even verder te gaan.

Henk, van harte proficiat en meer dan verdiend!
Harry Peters