Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Disclaimer

Uitgeverij Uquilair B.V. (Kamer van Koophandel: 16082492), hierna te noemen Uitgeverij Uquilair B.V., verleent u hierbij toegang tot railmagazine.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Uitgeverij Uquilair B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Uitgeverij Uquilair B.V. spant zich in om de inhoud van railmagazine.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op railmagazine.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgeverij Uquilair B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op railmagazine.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Uitgeverij Uquilair B.V..Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op railmagazine.nl. Uitgeverij Uquilair B.V. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op railmagazine.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgeverij Uquilair B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgeverij Uquilair B.V. en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Uquilair B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.