Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Emplacement Waalhaven voldoet niet aan de eisen

Gisteren is het rangeren en opstellen van gevaarlijke stoffen per direct stilgelegd op emplacement Waalhaven, een van de belangrijkste emplacementen in het Rotterdamse havengebied.

Uit testen is gebleken dat de blusvoorzieningen onvoldoende functioneren op emplacement Waalhaven. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Goederenvervoerders maken zich al geruime tijd zorgen over de kwaliteit van het spoor in het Rotterdamse havengebied blijkt uit rondvraag van Rail Magazine. Het is het tweede “onverwachte” incident in de haven deze week. Begin deze week kon de kwaliteit van het spoor in de Europoort naar Ertsoverslag Europoort CV (EECV) niet gegarandeerd worden, waardoor het bedrijf dagenlang niks per spoor kon transporteren. Volgens insiders zijn er door ProRail nog meer risicolocaties aangegeven waar achterstallig onderhoud van de infra mogelijk voor acute capaciteitsproblemen gaat zorgen.

De nu getroffen maatregelen hebben veel invloed op het treinverkeer in de haven. Zo mag er niet meer gerangeerd worden met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven en treinen zonder gevaarlijke stoffen mogen niet langer dan vier uur op het emplacement staan. Daarnaast mogen er geen loc-wissel of loc-omloop plaatsvinden, er mogen geen wagons worden losgekoppeld en met het overige doorrijden of allerlei andere varianten die er op te verzinnen zijn.

ProRail geeft aan er alles aan te doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar zoals eerder al is aangegeven betreft het niet de eerste keer dat het systeem niet werkt. Vermoedelijk gaat het enkele maanden duren voordat de blusvoorzieningen op emplacement Waalhaven weer fatsoenlijk functioneren.  Goederenvervoerders lopen veel vertraging op en uitval van treinen, met als gevolg een flinke schadepost. Wat deze problemen voor de positie van de grootste haven van Europa voor effect hebben is nog de vraag. Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van een onveilige situatie.