Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Update: Mededeling voor onze abonnees

RM 332 Aboland

Sinds 1 januari 2016 verzorgt Abonnementenland het abonneebeheer van Rail Magazine. U kunt uw adreswijzigingen, opzeggingen en andere zaken eenvoudig via Abonnementenland regelen. Abonnementenland verzorgt ook de facturering en de incassering van de abonnementsgelden.

Helaas zijn bij het omzetten van het Uquilair-bestand naar het Abonnementenland-bestand van een aantal abonnees en ex-abonnees gegevens onjuist verwerkt. In een aantal gevallen leidde dat tot emotionele reacties. Abonnees die hadden opgezegd ontvingen zowel een factuur voor het abonnement 2016 als Rail Magazine 332 en nieuwe abonnees ontvingen geen Rail Magazine 332.

Wij bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan en gaan ervoor zorgen dat de gegevens alsnog juist worden verwerkt. Aan de abonnees die Rail Magazine 332 niet hebben ontvangen zal spoedig een exemplaar worden toegezonden. Nogmaals excuses voor het ongemak.

Uitgeverij Uquilair B.V.