Elektrische locomotieven NS-serie 1600

Oorspronkelijke prijs was: €44.95.Huidige prijs is: €39.95. incl. BTW

Aanbieding

Elektrische locomotieven NS-serie 1600

Oorspronkelijke prijs was: €44.95.Huidige prijs is: €39.95. incl. BTW

De lezer treft een uitgebreide beschrijving van de techniek van de 1600, zowel mechanisch als elektrisch. Er wordt nader ingegaan op de elektrische tractie in het algemeen en op de choppersturing van de 1600 in het bijzonder. Proefritten, opleiding van machinisten, het zich in dertig jaar evoluerende onderhoudsregiem en de dienstuitvoering komen uitvoerig aan bod. Dit wordt met een overvloed aan beeldmateriaal geboden, zowel vanuit de begintijd van de 1600 en de geografische gespreide dienstuitvoering gedurende dertig jaar, als ook vanuit de nadagen van de dienstuitvoering, de afvoer en de sloop.

In januari 1981 maakte de gloednieuwe 1601 haar eerste opwachting in de NS hoofdwerkplaats Tilburg. Slechts enkele dagen daarna begon een uitgebreid proces van beproevingen en instructies, voordat de loc aan de Dienst van Exploitatie kon worden overgedragen. De binnenkomst van de 1602 volgde spoedig daarna. Alsthom leverde uiteindelijk 58 machines aan de NV Nederlandse Spoorwegen.

Wat was daaraan voorafgegaan? Hoe was de bestelling tot stand gekomen? Welke andere fabrieken dan Alsthom opteerden meer of minder kansrijk voor levering van een nieuwe serie locomotieven aan NS, al dan niet met een beschikbare proefmachine? En welke beproevingen onderging de SNCF loc BB 7003 in Nederland?

Al deze vragen komen in dit boek aan de orde. De lezer treft een uitgebreide beschrijving van de techniek van de 1600, zowel mechanisch als elektrisch. Er wordt nader ingegaan op de elektrische tractie in het algemeen en op de choppersturing van de 1600 in het bijzonder. Proefritten, opleiding van machinisten, het zich in dertig jaar evoluerende onderhoudsregiem en de dienstuitvoering komen uitvoerig aan bod.

De voor veel lezers wellicht onbekende voornemens tot ombouw voor 3 kV DC ten behoeve van verkoop naar Italië of Polen, de proeven om bovenleidingloos te rijden en de proef met een tot dieselloc omgebouwde 1600 worden in deze uitgave beschreven. Het leven van de 1600 na de fragmentatie van NS wordt kort aangestipt, maar is geen thema van dit boek. De ‘moeder’- locomotieven in Frankrijk en de op basis van hetzelfde concept naar andere landen geleverde machines komen in woord en beeld aan de orde.

De auteur maakte alleen gebruik van originele bronnen en was in staat om in een proces van ruim acht jaar een standaardwerk over de 1600 samen te stellen dat de serieus geïnteresseerde niet mag missen.

Daarnaast wordt de lezer een overvloed aan beeldmateriaal geboden, zowel vanuit de begintijd van de 1600 en de geografische gespreide dienstuitvoering gedurende dertig jaar, als ook vanuit de nadagen van de dienstuitvoering, de afvoer en de sloop.