COMBIDEAL: Roef Ankersmit – Fotografie op het spoor & Met de trein door Nederland 1947-1986

89.90 incl. BTW

COMBIDEAL: Roef Ankersmit – Fotografie op het spoor & Met de trein door Nederland 1947-1986

89.90 incl. BTW

 

 

Krijg een totaalbeeld van de Nederlandse spoorwegen in de periode 1947 – 1986, gezien door de fotocamera’s van twee bekende Nederlandse fotografen Luud Albers en Roef Ankersmit! 

Roef Ankersmit – Fotografie op het spoor

Het boek bevat foto’s van de spoorwegen in Nederland die Roef Ankersmit vanaf 1955 heeft gemaakt. Daarbij ligt de nadruk op de eerste twintig jaar. De foto’s zijn ingedeeld op onderwerp en bij elke is een korte beschrijving opgenomen. Op deze wijze krijgt de lezer een, zij het fragmentarisch, beeld van hoe het spoor in die tijd functioneerde en was opgenomen in de omgeving.
De nadruk ligt op het goederenvervoer omdat dit in de loop der jaren grondig is veranderd. Het vervoer van stukgoederen is geheel van het spoor verdwenen, dat van wagenladingen komt nog maar heel beperkt voor en van alle rangeerstations is alleen het betrekkelijk nieuwe Kijfhoek overgebleven. Het vervoer van bulkladingen in complete treinen en containers is daarentegen flink toegenomen. Veel aandacht gaat uit naar kleine los-/laadplaatsen, aansluitingen en lijnen die niet meer bestaan.
Bij het reizigersvervoer wordt een aantal diensten getoond die in de loop der jaren veel veranderingen hebben ondergaan, niet alleen qua materieel maar ook qua dienstregeling.
Aan het einde van het boek staan foto’s van diverse onderwerpen, zowel wat betreft goederenvervoer als plaatselijke situaties die in de loop der jaren grondig zijn veranderd.

Dit alles wordt met zo’n 600 foto’s zichtbaar gemaakt, waarvan 500 stuks dateren van vóór 1975.

Veertig jaar spoorwegfotografie door L.J.P. Albers (2e druk)

In dit boek maakt u een fotografische rondrit in zwart-wit over het Nederlandse spoorwegnet in de jaren 1947-1986. De foto’s zijn allemaal afkomstig uit de camera van Luud Albers en het gevolg van zijn interesse in de Nederlandse Spoorwegen, naast die in de Noord-Zuid-Hollandsche VervoerMaatschappij.

Driehonderd van zijn kleurenfoto’s over de tramlijnen van de NZH werden in 2007 door Uitgeverij Uquilair in twee boeken gebundeld, één over de lijnen in Noord- en de ander over die in Zuid-Holland. De belangstelling voor deze boeken was zó groot dat ze in korte tijd waren uitverkocht. Als gevolg van deze belangstelling is besloten ook een aantal van zijn spoorfoto’s in één band bij elkaar te brengen, zodat een ieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd daarvan kennis kan nemen. Het zijn bij elkaar, weliswaar in zwart-wit, meer dan 500 foto’s geworden.

Om redenen die in het voorwoord worden uiteengezet komen niet alle lijnen en -stations aan bod, maar de kwaliteit van de gebruikte foto’s maakt hopelijk veel goed. Bij het doorkijken van dit boek zal het u duidelijk worden dat een aantal foto’s niet had kunnen worden gemaakt zonder de toestemming en medewerking van de Nederlandse Spoorwegen, Het Spoorwegmuseum en vele spoormannen uit alle rangen en standen. Vrijwel steeds is dit vermeld, maar er zijn ook foto’s opgenomen waarbij men zich kan afvragen hoe die zònder zulke faciliteiten tot stand hadden kunnen komen.

De heer Albers staat bekend als fotograaf die oog heeft voor compositie. Al zijn afbeeldingen zijn weldoordacht genomen, fraai en van hoge kwaliteit. Dit is ook de reden waarom zijn werk in veel naoorlogse boeken over spoor-wegen staat afgebeeld.

Het betreft een tweede druk van het populaire boek  van de heer Albers. Het boek is 23,5 x 29,7 cm groot en bevat 400 bladzijden met 500 illustraties in zwart/wit.

De samenstellers en Uitgeverij Uquilair wensen u een goede (foto)reis door Nederland!