Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Uw bijdrage

Foto’s

Het is altijd mogelijk digitale foto’s in te zenden. Heel graag zelfs!

De beelden moeten wel aan een aantal eisen voldoen:
De resolutie moet voldoende zijn, liefst zo groot mogelijk. Het digitale beeld wordt om een goede afdrukkwaliteit te verkrijgen omgezet naar 300 dpi. Het afdrukformaat dat dan over blijft moet groot genoeg zijn om drukwerk- kwaliteit over te houden.

Het bestand dient als bijlage of via Wetransfer in JPG-formaat aangeleverd te worden via: dtp@uquilair.nl. Het staat u altijd vrij beeldmateriaal aan te leveren, maar wees zelf zeer kritisch op de kwaliteit van uw opname. Het onderwerp moet bij voorkeur een actualiteitswaarde hebben. Dat wil echter niet zeggen dat zomaar een mooi plaatje van bijvoorbeeld een Plan V ergens in het land niet geplaatst zou kunnen worden. Opnamen in goede weersomstandigheden maken altijd een grotere kans op plaatsing, tenzij het onderwerp zo uniek is dat slecht weer geen rol mag spelen. De beelden mogen niet bewerkt zijn.
Vanzelfsprekend dient de scherpte en compositie in orde te zijn. Let bijvoorbeeld op storende elementen voor, naast of achter een trein. Eén stap naar voren, naar achteren of opzij kan wonderen doen.

Beeldmateriaal gaarne voorzien van:
plaats:  …………………………………………………
datum:  ………………………………………………..
nummer(s)  loc-/trein(stel):  ………………….
eventuele bijzonderheden:  ……………………

Het is niet mogelijk een afdruk van een foto uit Rail Magazine te bestellen. Tegenover het aanleveren van foto’s staat geen vergoeding.

Beelden die Rail Magazine niet halen, maar wel heel bijzonder zijn, kunnen door de uitgeverij in het jaaroverzicht “Railfoto” van de serie “Treinen in beeld” geplaatst worden. De fotografen van wie hierin een foto gebruikt is ontvangen een gratis exemplaar.

Kopij

Het staat u altijd vrij een tekstuele bijdrage voor Rail Magazine te leveren. Wellicht een nieuwsbericht voor een actualiteitsrubriek en/of een volledig artikel.

Graag ontvangen wij een voorstel van de tekst in word formaat (.doc) en eventueel bijbehorende afbeeldingen. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.

Kopij is in te sturen per post en/of e-mail:
Uitgeverij Uquilair BV
Postbus 153, 5201 AD ’s-Hertogenbosch
telefoon: 073-6221514 / fax: 073-6217752

E-mail: dtp@uquilair.nl

Ongewenste kopij zal niet worden geretourneerd. Correspondentie over wel of geen plaatsing vindt niet plaats. Ook is het niet mogelijk alle binnenkomende correspondentie persoonlijk te beantwoorden.