Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Kopij

Het staat u altijd vrij een tekstuele bijdrage voor Rail Magazine te leveren.
Bijvoorbeeld een nieuwsbericht voor een actualiteitsrubriek, maar een volledig artikel kan natuurlijk ook.

Graag ontvangen wij een voorstel van de tekst in word-formaat en eventueel bijbehorende afbeeldingen.

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.

Kopij is in te sturen per post en/of e-mail:

Redactie Spoorwegen
Uitgeverij Uquilair BV
Postbus 153
5201 AD ‘s-Hertogenbosch
E-mail: evwerkhoven@railmagazine.nl

Redactie Modelspoor
Uitgeverij Uquilair BV
Postbus 153
5201 AD ‘s-Hertogenbosch
E-mail: lendevries@railmagazine.nl

Telefoon: 073-6221514

Ongewenste kopij zal niet worden geretourneerd. Correspondentie over wel of geen plaatsing vindt niet plaats. Ook is het niet mogelijk alle binnenkomende correspondentie persoonlijk te beantwoorden.